varg
DEBATT & ENGAGEMANG Här kan ni ta del av olika frågor som vi engagerat oss i. Dokumenten och artiklarna är i huvudsak skrivna av oss själva. Det finns både korta och långa ärenden, där huvudrubriken får avvikande färg och inläggen presenteras i kronologisk ordning. Samtliga skrivelser finner ni här som nedladdningsbara PDF:er.Klicka på länkarna nedan för att ladda hem och läsa önskat dokument.

Rovdjurens ekologiska roll
Björn

Björnstammen skjuts ner i det tysta - artikel av SRF - vilken är publicerad i lokalpress.
130702
Vi på Naturögat ser inte med blida ögon på hur samtliga av våra stora rovdjur decimeras, för rent nöje åt jägarkåren. Läs PDF »

linje

SRF överklagar licensjakt beslut efter Björn 2012
120723
Skandinaviska björnprojektet gjorde den senaste populationsuppskattningen 2008 och mycket talar för att björnstammen därefter minskat i Norrbottens län och i landet som helhet. Jakt under björnens förberedelse till idevistelse och under ideperioden är i strid med art- och habitatdirektivets artikel 12 punkt 1b, där det bland annat klargörs att det är förbjudet att under övervintringsperioden avsiktligt störa de arter som är skyddade enligt artikel 12.
Läs PDF »

linje

Björninventering
120703, Dalarnas Tidningar
Senast en uppskattning av björnstammen i Mellansverige gjordes var 2002. Trots att man inte haft säkra siffror på antal björn i denna del av vårt land har kvoten för björnjakter ständigt ökat, år från år.
Läs PDF »

linje

Björnjakt - en sorgens dag
110821
Varje år kräver jägarna att få döda allt fler rovdjur, de blir aldrig nöjda. De tjänar mer och mer pengar på djur som är starkt skyddade och som det är totalförbjudet att ha licensjakt på! Dessutom ingår björnarna i vår viktiga ekobalans, som nu är mycket skör.
Läs PDF »

linje

Omfattande illegal jakt på björn i nationalparker
081228, DN.se/Debatt
Naturfilmare slår larm: Parollen "skjut, gräv och tig" gäller för tjuvjakten i norra Sverige. I nationalparken Sarek som är en del av världsarvet Laponia råder ett helt laglöst tillstånd. Det skriver filmarna Dag Jonzon och Hans Östbom, vilkas naturdokumentär om en björnhona i Sarek "Till minne av Rapa" visades i SVT 2. Läs PDF »

linje

Skandinaviska Björnprojektet 2006
060401 - Veronica Sahlén, Jon Swenson, Sven Brunberg & Jonas Kindberg
Björnen i Sverige. En rapport från Skandinaviska Björnprojektet till den svenska Rovdjursutredningen. Läs PDF »

linje

Misstänkt illegal björnjakt i Sverige
av Jon Swenson och Finn Sandegren 84-98.
Swenson, J. & F. Sandegren. 1999. Misstänkt illegal björnjakt i Sverige. Pages 201-206 in Bilagor till Sammanhållen rovdjurspolitik; Slutbetänkande av Rovdjursutredningen. Statens offentliga utredningar 1999:146. Stockholm, Sweden.

Just på grund av att utredningen är av något äldre datum finner vi på Naturögat att rapporten är extra intressant då den visar på hur den illegala jakten av rovdjuren ständigt existerat i skogen i Sverige. Läs PDF »Järv & Lodjur

Jaktmyndihet en föråldrad idé
2014-03-12
Centerpartiets Eskil Erlandsson på jaktstigen, han vill inrätta en jaktmyndighet. Framtiden kräver att vi återskapar olika områden som fredas för de vilda djuren och i vissa fall skall återinplantering ske av ursprungliga arter för området - att bevara vårt naturarv. Läs mer på www.rewildingeurope.com
Artikeln publiceras i Dalademokraten den 13 mars. Läs vårt brev till Eskil Erlandsson

line

Grovt jaktbrott mot järv
100429, Aftonbladet
De två männen ska ha jagat en järv med skoter i flera kilometer. Sedan körde de över det fridlysta djuret - fem gånger. – Det har varit extremt plågsamt för järven, säger åklagaren Christer B Jarlås.
Läs PDF »

Yrkar två års fängelse för grovt jaktbrott
120322, Piteå-Tidning
Syskon-DNA.
Naturbevakarna spårade skotrarna till en stuga en dryg mil därifrån och det rådde enligt dem inga tvivel om vem som utfört hetsjakten och dödandet, eftersom andra skoterspår saknades.
Läs PDF »

Fängelse för skoterdödad järv
120404, Piteå-Tidning
Spårningen av skoterspåren ledde fram till en renvaktarstuga tillhörande Jon-Ole Kuhmunens far. Sedan det framkommit att Jon-Ole Utsi Kuhmunen och Samuel Holmner vid den aktuella tiden hade övernattat i stugan i samband med renskötsel, underhållsarbete och järvinventering blev de misstänkta för det aktuella brottet.
Läs PDF »

linje

Järvinventering 2007
Publicerad 2007 Viltskadecenter
Föryngring och förekomst av järv per län.
Läs PDF »

linje

Kraftigt minskad järvstam
061220, Vetenskap & miljö
Exakt hur många vet ingen för de är svåra att räkna. Länsstyrelserna har mest spåren att gå på och vuxna rovdjur kan röra sig över så långa sträckor att det är svårt att veta om det är ett eller flera djur som har lämnat spår på olika håll. Läs PDF »

linje

Viltskadecenter Lo Inventering vintern 2010 - 2011
Rapport november 2011
Storleken på populationen kan beräknas utifrån inventeringsresultatet. Den senaste populationsuppskattningen för lodjur i landet gjordes 2008. Ingen populationsuppskattning har gjorts för säsong 2009/2010, ej heller för 2010/2011. Populationsuppskattningar görs med jämna mellanrum men redovisningen av inventeringsresultat sker i de enheter som inventeras och som de politiska målen är definierade i, det vill säga antal föryngringar av lodjur. En föryngring av lodjur är det samma som en familjegrupp av lodjur.
Läs PDF »

linje

Ingen minskning av illegal jakt på Lo, Järv och Björn
110825, P4 Norrbotten
Cirka 100 lodjur och 40 järvar jagas illegalt i renskötselområdet, hävdar WWF. Läs PDF »

linje

Illegal jakt hotet mot lodjur, Uppdrag Granskning SVT
2006-01-27
En av jägarna visar inför SVT: s medarbetare upp en fäll han brukar gillra. Sen berättar han om sina egna erfarenheter av tjuvjakt på lo - Det var en stor hanne. Vägde 18 kilo. Om tio år kan man väl sätta upp den då är det preskriberat, säger han. Läs PDF »

linje

Kungsörn

Het debatt om tjuvjakt på Kungsörn
120807, Västerbottens Kuriren
Samerna reagerar på WWF: s rapport om illegal jakt på Kungsörn och känner sig utpekad som grupp för dåden. Läs PDF »

linje

Rapport kring omfattningen av illegal jakt av Kungsörn
120731, Sveriges Ornitologiska Förening; www.sofnet.org
En undersökning som WWF i Sverige gjort med hjälp av lokala ornitologer och naturvårdare visar att den illegala jakten på kungsörn har betydande omfattning. Det handlar om jakt med skjutvapen, utläggning av gift och förstörelse av boträd. Enligt rapporten är förföljelsen mest omfattande inom renbetesområdet, men det förekommer fall över hela landet. Läs PDF »

linje

WWF rapporten om Kungsörn, illegal jakt, förföljelse och annan dödlighet
Perioden1993-2011
Rapport presenterad juli 2012

Denna rapport från Världsnaturfonden WWF beskriver illegal jakt, förföljelse och annan dödlighet hos kungsörnen. Rapporten kompletterar de fyra forskningsrapporter som WWF presenterade år 2011 om de stora rovdjuren (björn, järv, lo och varg) med fokus på den illegala jakten. Läs PDF »

linje

Politikens senaste förslag till Rovdjurspolitik.
131014
Om igen och om igen används mantrat "rovdjurstryck" i proposition efter proposition och motion. Vi har här besvarat Socialdemokraternas svarsmotion till Regeringens föreslagna "Prop 2012/13:191 En hållbar rovdjurspolitik". Läs gärna detta, det är lättläst om man är intresserad av rovdjur, politik och demokratiska värden.
Läs PDF »

linje

SFS Svensk Författningssamling

SFS 2011: 1571
111230
Detta är ett exempel på att regeringen mörkar för svenska folket – de har inte för avsikt att följa rådande lagar, trots att det har lovat EU det. Det som står i artikeln strider mot Art- och habitatdirektivet. Läs PDF »

linje

SRF - Rovdjurens Roll
110618
En forskarrapport om rovdjurens nytta i ekosystemet. En bibel i behov att läsas av alla som vill ha en åsikt om rovdjurens vara eller icke vara. Läs PDF »

linje

Ny rovdjurspolitik omgående
110228
Ärende avslutat

Läs PDF »

linje

Konvention biologisk mångfald
101010
Läs PDF »

linje

varg och rovdjur