Välkommen till Naturögat!

Vi har tröttnat på att förlita oss på att makthavare vill vår naturs bästa och kulmen var nådd när de införde licensjakt på varg, våren 2010. Detta gjorde de trots många varningar från oberoende forskare som påpekade att det var fel sätt att förstärka en inavlad vargstam, vilket vår vargstam är.

Fel ur mångfaldens behov, rovdjuren är en nödvändig länk i ett biologiskt system och vargen bidrar på ett exceptionellt sätt, eftersom den är det enda stora rovdjur som lämnar as till många andra djur och insektsarter, året runt.

Fel ur svenska hjärtans önskan, då en majoritet både i stad och på landsbygden i Sverige vill ha varg och fler vargar. Fel genom att lagbrott begås mot EU:s Art och habitatdirektiv, där varg är prioriterad art som inte får jagas. Endast skyddsjakt får förekomma, då man med säkerhet vet vilken individ som åsamkat skada och inte lyckats skrämma bort den, med flera olika metoder vid flera olika tillfällen. Det är också mycket viktigt att hitta andra lösningar innan en skyddsjakt får beviljas – detta följs inte idag.

Vi arbetade idogt var och en för sig tills vi möttes av en slump december 2011 och har sedan dess strävat framåt gemensamt mot att påverka politiken för vår miljö.

Vi skriver debattartiklar, vi skriver till makthavare, vi JO anmäler, polisanmäler och EU-anmäler när vi inte kan påverka på normalt sätt, genom att bli inbjudna till en dialog och blir hörsammade.


Vi tyckte det var dags att synliggöra för hela svenska folket vad vi arbetar för och på så sätt kom Naturögat till, för att vi hoppas att vi kan få med Er som gillar det vi gör och på så sätt rädda vår natur för oss i vår tid och för våra barn och för våra barnbarn i deras tid – framtiden.

Politiskt är vi obundna och är endast i allians med ekologiskt natur/djur, där rovdjuren intar en särställning för oss på Naturögat. Har ni viktig och väsentlig information att ge oss tar vi tacksamt emot den via våra mail. Dumheter, spydigheter och förtal noteras inte och den typen av mail kasseras.

Vi ber Er att läsa om vårt arbete under de olika flikarna ovan och stödja oss genom att rekommendera vår sida på FaceBook och via andra kanaler. På så sätt kan vi visa våra makthavare när vi konfronterar dem, vilket oftast sker med skriftväxling, att vi är flera som anser lika och därför förväntar oss att vi tas på allvar och att beslut kring vår ekologiska natur även belyser vår ståndpunkt, och inte som idag där endast makthavare med jaktanknytning får komma till tals.

Vi ber Er att sprida WWW.NATURÖGAT.SE till Sveriges alla hörn & tackar på förhand!

Ni kan nå oss via E-post på: info@naturogat.se

Kristina & Charlotte
skog